30 χρόνια Designia Insurance Brokers – 30 χρόνια «Για εσάς, με αξιοπιστία»