Στα 5,5 εκατ. ευρώ οι απαιτήσεις αποζημιώσεων στις ασφαλιστικές εταιρίες για τις ζημιές από την «ΜΗΔΕΙΑ»