Νέο πακέτο ασφάλισης τουριστικών επιχειρήσεων από τη Eurolife FFH