Αλλαγή Προεδρίας στην GAMA Global Hellas & ευκαιρίες ανάπτυξης των ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Ασφαλιστικών Πρακτόρων