Επ. Ανταγωνισμού: Έγκριση γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης από την «Assicurazioni Generali – Societa per Azioni» σχετικά με απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της «Axa Ασφαλιστική Ανώνυμη Εταιρεία»