Ημέρα Υγείας: Προνομιακή προσφορά check up από τις υποδομές Υγείας της INTERAMERICAN