ΔΥΝΑΜΙΣ Ασφαλιστική: Νέο πρόγραμμα διπλής κάλυψης στην Αστική Ευθύνη Μηχανημάτων Έργου