Η Generali επιτυγχάνει ρεκόρ λειτουργικού αποτελέσματος και επιβεβαιώνει πολύ ισχυρή κεφαλαιακή θέση