Οι δείκτες ESG (Environment, Social, Governance) συνδέουν την INTERAMERICAN με τον Ελληνικό Σύλλογο Αποφοίτων του LSE