Νέα συμφωνία της MetLife Inc. με την Philips North America, για τη διαχείριση συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων ύψους 1,2 δισ. δολαρίων.