ΥΑΝΤΑΣ από την INTERAMERICAN: Ένα πρότυπο σύστημα για τον προσδιορισμό των κινδύνων από καταστροφικά φαινόμενα