ΕΑΕΕ: Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ασφαλιστικός κλάδος, Δυναμικά παρών στην COVID-19 & ΜΕΤΑ COVID-19 εποχή»