Η Eurolife FFH εξασφάλισε υψηλές αποδόσεις 3,24% στα ατομικά προγράμματα και το 2020