Διπλή διάκριση του Ομίλου “Ευρωπαϊκή Πίστη” στα «Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020»