Μega Brokers: Ηγέτιδα στις πωλήσεις και το 2019 σε Groupama Ασφαλιστική