Η NP Ασφαλιστική στέκεται δίπλα στις ανάγκες των συνανθρώπων με κοινωνική υπευθυνότητα