Η Eurolife FFH υποστηρίζει την εκπαίδευση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών