Η INTERLIFE και ο Δήμος Θεσσαλονίκης “Μαζί προσφέρουν …αλλιώς”