Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συστήματος Φιλικού Διακανονισμού – Θεσμικό Πλαίσιο, Οργάνωση, Λειτουργία, Πρωτόκολλα Διαδικασιών