Δικαιώνονται οι προσπάθειες του ΕΕΑ με την ένταξη των ασφαλιστών στο πρόγραμμα στήριξης της Περιφέρειας Αττικής