Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός για ένα Βιώσιμο Σύστημα Υγείας