Έρευνα της ΕΙΟΡΑ για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων (IDD)