Ν. Μακρόπουλος: Ανοικτές προοπτικές συνεργασίας Αθήνας-Σαγκάη