ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.: Κύκλος στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων στους συνεργάτες της