Έκδοση ειδικού τεύχους βραβεύσεων “ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ” από την Εθνική Ασφαλιστική