Ιδιωτική Ασφάλιση: από την Ιδέα, στον Θεσμό και στον Σκοπό