Βραβείο Αξίας «Αλέξανδρος Ταμπουράς»: Μια διαφορετική, μοναδική Διάκριση από την INTERAMERICAN