Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου INTERAMERICAN: Οι σύγχρονες προκλήσεις έχουν απάντηση μέσα από τον Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων