ΕΑΕΕ: Νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο κι αλλαγές στο Προεδρίο