Χορηγία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε σχολείο από τη ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α