Η Εταιρεία Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης LIFE PLAN νέο Τακτικό Μέλος του Ε.Ι.Α.Σ.