Ανακοίνωση για την απώλεια του Συνεργάτη μας Γεώργιου Κούμπα από τον Συνεταιρισμό Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών “Πάνορμος”