214 ζημιές δηλώθηκαν στις Ασφαλιστικές Εταιρίες από την πρόσφατη σεισμική ακολουθία στη Θεσσαλία