Παναγιώτης Τόλιας: Η νέα προσθήκη στο δυναμικό της Eurolife FFH