Ε.Ε.Α.: Υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς