Οι ξένες επενδύσεις για την ελληνική οικονομία: το 2ο μέρος του InvestGR Forum 2020