Σε καλό επίπεδο τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Talanx παρά τις σημαντικές επιπτώσεις του κορωνοϊού, κατά το πρώτο εξάμηνο