Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ενισχύει τις δράσεις της ένωσης «Μαζί για το Παιδί»