Συνεργασία Ε.Ε.Α. και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής