Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. κατέγραψε κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2020