Διάκριση για την Eurolife FFH στα Corporate Affairs Excellence Awards