2021 Όμιλος ARAG: 1η θέση σε ασφάλιστρα Νομικής Προστασίας στον κόσμο