Στρατηγική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Πίστης με το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών