Το webinar της EAEE για τη διαχείριση της πανδημίας Covid-19 και της κλιματικής αλλαγής