Η INTERAMERICAN δωρίζει 15 κράνη στους Εθελοντές Δασοπροστασίας Αφιδνών