Νέα δωρεάν υπηρεσία Τηλεδιάσκεψης Covid-19 από την Eurolife FFH