Ο όμιλος της ARAG κατά το εταιρικό έτος 2019 εξαιρετικά επιτυχημένος