Ενέργειες Ε.Ε.Α. για να λάβουν οι δικαιούχοι τα 800 ευρώ