Στατιστικά Στοιχεία Ασφάλισης Πληρωμάτων Πλοίων έτους 2019 από την ΕΑΕΕ