Νέα πρόταση για την ασφάλιση υγείας των παιδιών από την INTERAMERICAN